16
Apr

architetto d’interni VİZYON & MİSYON – KALİTE YÖNETİMİ

VİZYONUMUZ

architetto d’interni Dünyadaki değişim ve gelişimlere paralel olarak himet verdiğimiz işlerde görselliği ve işlevselliği birlikte harmanlayıp elde ettiğimiz tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğumuz tüm alanlarda en iyi iç mimarlık tasarım ve uygulama firması olmak.

MİSYONUMUZ

architetto d’interni Tasarımlarımız, ürünlerimiz, çözümlerimiz, yüksek iş ahlakımız, kaliteli işlerimiz ve içinde bulunduğumuz tüm toplumlar için değer yaratan bir firma olmak.

KALİTE YÖNETİMİ

architetto d’interni kalite yönetim sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak belirlenmiştir… Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile entegre edilmiştir;

  • Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde kaliteli hizmet sunmaya gayret etmek
  • Ortak hedef ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortam oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.
  • architetto d’interni üyelerinin, tüm seviyelerde, İç Mimarlık organizasyonunun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin architetto d’interni markası, kalite ve başarısı için kullanılmasını sağlamak,
  • Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, architetto d’interni , kalite hedeflerini başarmadaki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, özümsemek ve yönetmek,
  • architetto d’interni genel performansının, organizasyonunun daimi hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
  • Tedarikçileri ve taşeronları ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler yürütmek.