12
Dec

Merve Eraslan İç mimarlıkta sürdürülebilirlik “Enerji verimliliğini artıracak unsurları çoğaltmak, tasarımla başlar…”

Sürdürülebilir iç mimari, malzeme, enerji, geliştirme alanı ve genel olarak ekosistem kullanımında, binaların çevresel faktörlerini en aza indirgemeyi hedefleyen mimaridir. Sürdürülebilir iç mimari, projelendirilen ve uygulanan iç mekanların tasarımında enerji ve ekolojik korumaya bilinçli bir yaklaşım kullanmalıdır..

Mimarlıkta sürdürülebilirlik araştırmalarla başlar. İlk adım, göz önünde bulundurulması gereken doğal koşulları ve kısıtlamaları belirlemek için proje alanının incelemesini yapmaktır.

Günümüzde iç mimarlar, yeni yapılan veya yenilenen mekânlarda kullanılacak iç mekan malzemelerini seçerken yaşam döngüsü yaklaşımını benimser.

Birçok iç mimarlık ofisi ve müteahhit, projeleri için kullanılan yapı malzemelerinin uzun vadeli etkilerini dikkatlice değerlendirir; malzemelerin üretim ve kullanım biçimlerinden doğabilecek veya mekanın kullanımı sırasında yapılan değişim ve yenileme işlemlerinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı etkileri tasarımın her aşamasında dikkate alır.

Sürdürülebilir malzeme kullanımı, kirlilik yaratan diğer malzeme veya maddelerin neden olduğu çevresel etkiyi azaltır.

İç mimarlıkta sürdürülebilirliğin sağlanmasında en önemli amaçlardan biri , bir binanın ömrü boyunca enerji verimliliğidir. Bu, binanın enerji ihtiyaçlarını azaltmak ve hatta kendi enerjilerini üretme yeteneklerini geliştirmek için hem pasif hem de aktif teknikleri uygulamak anlamına gelir. Yerel çevre kaynaklarını kullanma olasılıkları, ilk saha denetimlerini gerçekleştirirken dikkate alınması gereken kritik konulardan biridir.

İç Mimaride Gelişen ve Yaygınlaşan Bir Konsept: “Sürdürülebilirlik”

Bugünkü iç mimari yaklaşımlarda sürdürülebilir ürün ve malzemeler, iç mimari ve tasarım projelerinin yorumunda etki ve önem kazanmaya devam eder. Sürdürülebilir materyallerin değerli geçmişleri ayrıca çoğu zaman anlatılacak ilgi çekici hikâyeleri vardır. Bu malzemelerin süregelen anlamı ve özü, ancak iyi planlanmış bir iç mekan projesinde kullanıldığında ortaya çıkabilir.

Mimarlıkta sürdürülebilirliği ele alırken , yapı malzemelerinin seçiminin çevre üzerinde olumsuz bir etkisinin olmaması önemlidir .

İnsanlar, bir iç mekanın tasarımına ve projesine güçlendirici karakter getiren sürdürülebilir malzemelerin benzersiz yolculuklarını ve yaşam döngülerini hissedip onlarla ilişki kurduğunda sosyo-kültürel sürdürülebilirlik kendini göstermeye başlar.

Architetto d’interni farklı konseptleri ile sürdürülebilir uygulamaların ofis tasarım felsefelerine dâhil edilerek enerji verimliliğini, çevresel duyarlılığı ve sorumluluğu teşvik eder. Architetto d’interni’de iç mimar Suat Kaya profesyonel tasarım Ekibi, sürdürülebilir tasarım ilkelerini takip ederek ve olumsuz çevresel etkileri azaltarak daha iyi, sürdürülebilir bir gelecek tasarlar. Maliyet, çevresel, toplumsal ve insani fayda dengesini iyi bir şekilde koruyarak hizmet veren Merve Eraslan iç mekan çözümleri arasından tüm iç mimari ihtiyaçlarınızı en estetik ve fonksiyonel karşılayabilirsiniz.