08
Mar

SUAT KAYA TASARIM RÜZGARININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İç tasarım belirli bir nesnenin ya da yapının oluşturulması süresince gerekli iç mimari ve sanatsal projelerin, düşünsel olarak planlanıp sonra da çizime dökülmesi eylemi olarak tanımlanır.

Ruha hitap etme niteliği sayesinde de insan davranış, ruh ve psikolojisini etkilemektedir. 

Tasarım ve dekorasyon birbirinden tamamıyla farklı kavramlar olarak bilinir.. Yeni bir ürün, obje veya mekân oluşturmak için planlar yapmak ve onları geliştirmek tasarımın içeriğini belirler.. 

O tasarımın gerçekleşmesinde ise insan faktörü büyük önem taşır. İnsana ve insani ihtiyaçlara ulaşmayan bir tasarım amacına da ulaşamamıştır demektir.. Bu sebepe de iç mekan tasarımı, o mekanda bulunacak, zaman geçirecek veya yaşayacak insanların davranışlarını doğrudan etkileme özelliğine de sahiptir. Bir yapının özellikle iç mimari nitelikleri, ruhu, mekanın içinde oluşturulmak istenen atmosfer, kullanılan dokular renkler ve dekorasyonun ince detayları tasarımın bütününü oluşturan detaylarıdır.

İnsanları tasarım yolu ile etki altına almak yıllardan beri süregelen bir eylem olarak tanımlanır… Nedeni ise tamamen tasarımın psikolojik etkilerinin olmasından kaynaklı olmasıdır.. 

Bir mekan tasarımı yapılırken önce bu yapının nasıl ve ne amaçla kullanılabileceği konusunda taslaklar, ön projeler ve eskizler hazırlanır, çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar, yapıyı ya da mekanı kullanacak kişilerin davranışlarını ve projeyi direk olarak etkileyecek tespitlerdir. Böylece yapının kullanılmasına dönük davranışların, neler olması gerektiği belirlenir. İnsanların kolay alışabileceği, içselleştirebileceği ve yabancılık çekmeyip sevebileceği yeni mekanlar tasarlayarak onları farklı davranış biçimlerine yönlendirmek her zaman mümkündür..

İç Mimar tarafından iyi tespit edilmiş ihtiyaçlar ile akılıca çözümlenmiş, konforlu ve kolay yaşam koşulları sunan iyi sentezlenmiş bir yaşam mekanı ile kullanıcıya uyum sağlatmak bizler için hiç de zor değildir.

Suat Kaya İç Mimarlık 25 yılı aşkın süredir gerek yurt içi gerekse yurtdışı projeleriyle bu hizmeti sağlamaktadır.