10
Mar

Tasarımları, ürünleri, çözümleri ile mekanlara değer katan bir iç mimar: SUAT KAYA..

Misyonu, dünyadaki hızlı değişime ve gelişmelere paralel olarak yaptığı projeler ve işlerle görselliği, işlevselliği harmanlayıp elde ettiği tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğu tüm iç mimari alanlarıda en iyi olmak.

Amacımız,

  • Mevcut ve potansiyel iç mimari müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlamak, sentezlemek, gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak..
  • Ortak hedef oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı geliştirmek..
  • Suat Kaya İç Mimarlık çalışanlarının, tüm seviyelerde İç Mimar Suat Kaya organizasyonu esasını teşkil ettiklerinin bilincinde ve onların tam katılımı ile yeteneklerini Suat Kaya İç Mimarlık Tasarım ve Uygulama hizmetleri ve başarısı için kullanılmasını sağlamak..
  • Arzu edilen sonuçları çok daha verimli şekilde elde etmekiçin faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek yürek bir süreç olarak yönetmek,
  • Birbiri ile ilişkili süreçleri, Suat Kaya İç Mimarlığın, kalite hedeflerini başarmadaki etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlayıp benimsemek, özümsemek ve yönetmek,
  • Suat Kaya İç Mimarlık Tasarım ve Uygulamanın dekorasyon ve uygulamalardaki genel performansının, organizasyonunun daimi hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
  • İç Mimar Suat Kaya veri ve bilgilerinin analizine dayanan etkili kararlar alarak uygulmak.
  • Tedarikçileri ve taşeronları ile ortak değerler oluşturmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak ve geliştirmek..